Coaching för särskilt sensitiva

Coaching för förändring

Längtar du efter förändring? Vet du inte åt vilket håll du ska gå? Känner du dig fast i mönster, tankar eller vanor som håller dig tillbaka? Jag lever i övertygelsen att varje människa bär på sina egna svar och har en enorm potential att skapa det liv hon vill. Men ibland kan det vara svårt att komma vidare på egen hand. Coaching kan vara ett effektivt sätt att sätt att hitta vägen framåt, både i det stora och i lilla.

Vad innebär coaching?

Tillsammans går vi igenom och kartlägger din nuvarande situation och sätter upp klara och tydliga mål och delmål. Mellan träffarna arbetar du med olika ”hemuppgifter”, som vi kommer fram till tillsammans, för att ta dig närmare dit du vill. Behöver du stöttning mellan våra samtal hittar vi ett upplägg för det. Jag finns med dig hela tiden och har ett genuint intresse för att hjälpa dig att må bättre och leva det liv som du önskar.

Du är experten på ditt eget liv

Bakom tankarnas surr, eller bakom den ”prägling” och de tankemönster vi fått med oss från uppväxten eller olika erfarenheter, finns en enorm visdom – hos oss alla. Det gäller bara att få fram den. Många års erfarenhet som både samtalsterapeut och journalist/intervjuare, har gett mig en stor förmåga att nå in till ”kärnan” av ett problem. Eftersom du är experten på ditt eget liv, ställer jag frågor som hjälper dig att finna de svar, insikter och lösningar som du behöver. Jag arbetar också med olika verktyg, såsom mindfulness, visualiseringar och affirmationer för att minska stress och skapa utrymme för hållbar förändring.

Online och via telefon

Jag erbjuder coaching online via Skype och över telefon samt på min mottagning i Lund. Föredrar du att skriva i stället för att prata coachar jag dig via e-post. Första coachingsessionen via Skype/telefon erbjuder jag till halva priset för att du ska få möjlighet att känna om coaching är något för dig. Jag har paketpriser vid köp av flera sessioner. De betalas vid ett och samma tillfälle och kan utnyttjas under ett års tid.

Priser coaching:
30 min: 500 kr (introduktionspris 250 kr)
50 min: 800 kr (introduktionspris 400 kr)
Paketpris tre sessioner (50 min): 2 250 kr
Paketpris fem sessioner (50 min): 3 600 kr
Paketpris tio sessioner (50 min): 6 800 kr

Pin It on Pinterest

Share This