Vi förknippar ofta sorg med mörker. Men har du tänkt på att varje förändring i livet, hur välkommen den än är, faktiskt också är en förlust av det som varit? Sorgen behöver få finnas. Tryck inte undan den, utan ta hand om den.

Sorg är en del av livet

Varje förändring, hur uppenbart tung eller till synes lätt den kan verka, kan innebära att kropp och sinne fylls av sorg. Ibland förstår vi den och ser dess ursprung, ibland gör vi inte det. Men sorgen behöver få finnas och ges utrymme hos både vuxna och barn för att vi ska kunna läka och gå hela genom livet. Sorg är en naturlig del av att vara människa. Precis som träden tappar sina löv på hösten och knoppar igen när det blir vår. Livet går i cykler. Upp och ner.

Följande fina och tänkvärda text har min syster Ingrid Pehrson, medicinsk massageterapeut, skrivit. Den har publicerats i Lokaltidningen och jag har fått lov att dela den här så att fler ska få läsa den.

 

När förändringen blir till sorg

Detta förunderliga flöde vi kallar livet, som hela tiden växlar mellan aktivitet och vila, ljus och mörker, tungt och lätt, snabbt och långsamt, glädje och sorg kan vara så vackert att man rörs till tårar, men också så smärtsamt att inga ord tycks räcka till.

Varje förändring, liten som stor, kan ses som en förlust av det som en gång varit, vilket kan skapa en känsla av sorg och saknad. Även om man skulle önska se på det nya som blivit med stor nyfikenhet, är det oftare lättare sagt än gjort. För även om vi teoretiskt sett vet att förändringen kan bära med sig mycket gott, kan den också skapa oro och ångest. Som vid en flytt, byte av arbete eller skola, eller vid separation. Ty allt som är nytt för oss, är ju ändå okänt tills dess att vi hunnit orientera oss i vår nya miljö.

 

Och när förändringen kommer plötsligt eller blir smärtsamt utdragen – som när vi förlorar någon vi älskar genom olycka eller sjukdom, kan sorgen kännas så tung att bära, att både ens värld och man själv rasar.

 

Enligt Svenska Institutet för Sorgbearbetning går varje människa igenom i snitt 40 förluster i livet som kan bidra till stor sorg. Förluster bör inte jämföras med varandra, även om vi människor ibland har en tendens att göra det, för alla upplever vi sorger olika och ingen sorg är viktigare eller större än någon annans.

 

Även barn drabbas av sorg, precis som vi vuxna, men saknar ibland förmågan att verbalt förmedla det de upplever, vilket tyvärr ofta bidrar till att deras sorger förminskas. De kanske sluter sorger inom sig eller blir utåtagerande. Viktigt är att de tillåts bearbeta sorgen i leken, som ju barn oftast helt naturligt gör.

 

Men lika för alla är att sorg som inte ges utrymme att uttryckas, som inte blir sedd eller lyssnad till, kan skapa frustration i både kropp och själ. Psykosomatiska besvär såsom värk i kroppen, besvär med sömn och matsmältning, ökad oro och stresskänslighet samt kognitiva besvär som minskad koncentration, försämrat fokus och minne, är alla vanliga vid obearbetad sorg.

 

Att sorg isolerar den som sörjer är också vanligt.

 

Att få möta andra som drabbats av sorg, kan skänka stor tröst.

 

Jag fick själv möjligheten att delta i en sorgbearbetningskurs och fick genom att bearbeta mina egna sorger, också upptäcka att jag kunde finna tröst i att möta och lyssna till andras livshistorier. Det hjälpte mig att läka, och jag tackar ödmjukast för det jag fick genom kursen.

 

Det kan tyckas märkligt att man ska behöva gå en kurs för att lära sig att sörja, men egentligen är det inte så konstigt. Vi lever i ett samhälle där sorg inte ges mycket utrymme. Det talas inte om det och ses som något som helst ska vara över snabbt, så att man fort kan vara tillbaka i arbete och skola. Jag skulle önska att samhället i stort, hade en mer ödmjuk inställning till livet, de förändringar och de förluster som det kan innebära.

Ingrid Pehrson

Pin It on Pinterest