Om mig

Charlotte Pehrson

Jag är utbildad samtalsterapeut och regressionsterapeut vid Akademin för SER-terapi i Helsingborg. Jag är också utbildad kostrådgivare vid Sverigehälsan i Malmö. Att ha båda dessa delar med mig känns naturligt, eftersom jag ser människan som en helhet och är övertygad om att kosten kan påverka hur vi mår – och tvärtom.

Högkänslighet

Jag skulle absolut beskriva mig själv som en högkänslig person, vilket naturligtvis bidragit till att jag intresserat mig särskilt för högkänslighet (HSP) som terapeut. Läs gärna mitt arbete “Högkänslig personlighet – barndomens och terapins påverkan” om ämnet intresserar dig! Jag föreläser också om högkänslighet och hoppas därmed kunna bidra till att öka kunskapen om detta fantastiska men ofta missförstådda personlighetsdrag.

Bred bakgrund

Utöver mitt arbete som terapeut har jag en bred akademisk bakgrund med en juristexamen från Stockholms universitet, samt en fil kand i samhällsvetenskap och en magister i journalistik från Lunds universitet. Sedan många år tillbaka arbetar jag också som journalist.

Det kan kanske tyckas väsensskilt från att arbeta med hälsa och personlig utveckling, men för mig är det inte det. Mitt genuina intresse för andra människors livsvillkor, drivkrafter och vägval får komma till uttryck även som journalist och jag får vara med om många spännande möten som får mig att växa. Jag har skrivit ett stort antal artiklar inom personlig utveckling, psykologi och neuropsykiatri.

Terapi är sunt!

Jag delar den humanistiska psykologins värdegrund, där man fokuserar på det friska i människan och betraktar problem och svårigheter som fröet till fantastiska utvecklingsmöjligheter. Att ta sin inre röst på allvar, och kanske söka hjälp och stöd för att ta sig ur negativa beteendemönster, tankar och känslor, är modigt och sunt!

Jag känner mig hemma i ett synsätt som kombinerar psykologiska teorier och metoder med ett existentiellt och andligt perspektiv. Jag tror att det finns något bortom vår fysiska verklighet, att vi människor består av energi och att själen är stor och evig.

Tror på äkta möten

Ärlig, nyfiken, närvarande och empatisk är ord som beskriver mig väl. Jag tror på äkta möten, på att lyssna i stället för att ge råd, och på att varje människa är expert på sitt eget liv. I mitt yrke som terapeut går jag själv regelbundet i terapi och handledning. Det stärker mig ytterligare i att möta mina klienter med närvaro, acceptans och medkänsla.

Varmt välkommen att ringa eller mejla om du har frågor eller vill boka in ett första möte.

Charlotte

mitt favorittal

mitt födelseår

fina bonusbarn

%

övertygad om att "det 'oerhörda' är här och detta, icke ett annat."

  Kontakta mig

MEDDELANDE

8 + 3 =

Kontakt

Adress och mottagning:
Spira utveckling
Charlotte Pehrson
Kyrkogatan 19
222 22 Lund

Telefon: 0709-404192

E-post: info@spirautveckling.se

Skype: charlotte.pehrson

Prenumerera på mitt inspirationsbrev!

Jajamän! Kolla din inbox!

Enter your details to grab my FREE awesome freebie #2

To edit this opt-in text/box, refer to the Initial Set Up Instructions Page

Success! Check your inbox!

Enter your details to grab my FREE awesome freebie #3

To edit this opt-in text/box, refer to the Initial Set Up Instructions Page

Success! Check your inbox!

Pin It on Pinterest