Terapi och coaching för högkänsliga

Terapi och coaching online eller via telefon/mejl med inriktning på högkänslighet (HSP)

Jag hjälper dig som känner dig fast i oönskade mönster, tankar eller känslor och som inte vet hur du ska komma vidare på egen hand. Genom terapi och coaching, med särskild inriktning mot högkänslighet (HSP), hjälper jag dig att återfinna din inre styrka, att få klarhet, balans och att hitta ny livsglädje.

Högkänslig eller särskilt sensitiv (HSP)?

Lever du med du känsliga tentakler, djupa funderingar och starka känslor som ofta drar iväg med dig? I sådant fall kan du vara högkänslig, eller särskilt sensitiv (på engelska kallat HSP – highly sensitive personality). Att navigera med känsliga tentakler i en många gånger fyrkantig värld är inte alltid lätt, även om högkänslighet i mina ögon är en stor gåva. Det gäller att lära känna sig sig själv, att acceptera den man är – och att våga ta plats i världen. (Vill du göra ett enkelt självtest för att se om du är högkänslig hittar du länk till det här.)

Läs mer om samtalsterapi här.
Läs mer om coaching här.

Coaching och terapi online och över telefon

Min mottagning finns i Lund, Skåne, men huvudsakligen arbetar jag med klienter över hela landet via telefon och Skype. Jag erbjuder samtalsterapi, coaching och stödjande samtal online och över telefon. Föredrar du att skriva i stället för att prata erbjuder jag även coaching/samtal via e-post. Som ny kund får du första samtalet till halva priset.

Min drivkraft

Det finns bara en som du i hela världen. Jag är övertygad om att du är här på jorden av en anledning; att ditt liv är viktigt och att du förtjänar att leva i din fulla kraft, i glädje och harmoni. Målet med mitt arbete som terapeut och coach är att hjälpa dig framåt, mot det ditt hjärta längtar efter. När du mår bra och är i balans, sprider sig din energi som ringar på vattnet. Det är en sann förmån att få arbeta med människor som drivs av att utvecklas. Det inspirerar mig varje dag.

Samtalsterapi för högkänsliga (HSP)

I samtalsterapin bearbetas tankar och känslor med målet att du ska upptäcka din egen kraft, hitta nya sätt att förhålla dig till det som sker i ditt liv och bli mer lyhörd inför vad du behöver och känner. Jag arbetar utifrån ett holistiskt och existentiellt synsätt, där kropp, själ, tankar och känslor hänger ihop. Medvetenhet om varför saker och ting sker är lika viktigt för att må bra som att känna meningsfullhet och syfte i tillvaron. Jag erbjuder samtalsterapi online via Skype samt över telefon. Första samtalet till halva priset.

Coaching för särskilt sensitiva

Längtar du efter förändring? Vet du inte åt vilket håll du ska gå? Känner du dig fast i mönster, tankar eller vanor som håller dig tillbaka? Tillsammans går vi igenom och kartlägger din nuvarande situation och sätter upp klara och tydliga mål och delmål. Mellan träffarna arbetar du med olika hemuppgifter, som vi kommer fram till tillsammans, för att ta dig närmare ditt mål. Jag erbjuder coaching online via Skype, över telefon samt via mejl. Första coachingsessionen till halva priset.

Stödjande samtal

När livet känns tungt eller när förändringar av olika slag blir för påfrestande, kan det vara viktigt att få prata om sina tankar och känslor med en utomstående samtalspartner som varken värderar eller dömer. Utifrån dina behov lyssnar jag och stödjer dig, för att hjälpa dig att hantera situationen som du befinner dig i. Det kan handla om flera längre samtal eller enstaka kortare samtal. Jag erbjuder stödjande samtal via Skype och telefon, men också via e-post om du föredrar att skriva i stället för att prata. Första samtalet till halva priset.

Prenumerera på mitt inspirationsbrev!

Jajamän! Kolla din inbox!

Enter your details to grab my FREE awesome freebie #2

To edit this opt-in text/box, refer to the Initial Set Up Instructions Page

Success! Check your inbox!

Enter your details to grab my FREE awesome freebie #3

To edit this opt-in text/box, refer to the Initial Set Up Instructions Page

Success! Check your inbox!

Pin It on Pinterest