Terapi för högkänsliga (HSP)

Varför samtalsterapi?

Vi kan alla under olika perioder i livet känna oro, tomhet, sorg och längtan efter förändring. Ibland känner man sig fast i negativa beteendemönster, tankar och känslor som man inte vet hur man ska bryta sig loss från. Jag lever i övertygelsen att varje människa bär på sina egna svar och har en enorm potential att skapa det liv hon vill. Men ibland kan det vara svårt att komma vidare på egen hand. Samtalsterapi kan vara ett sätt att återfinna den inre styrkan, att få klarhet, balans och hitta ny livsglädje.

Att gå i terapi är sunt

Det är ett sätt att ta sina känslor på allvar, att lyssna på den inre röst som kanske under lång tid ihärdigt försökt få din uppmärksamhet. Det kan vara ett stort steg att öppna sitt hjärta för en främmande människa, att blotta sig själv, sina rädslor och sina förhoppningar. Samtidigt är det kanske just då vi kan göra det. I mötet med någon som inte har förutfattade meningar om oss och som inte dömer.

Upptäck din egen kraft

I samtalsterapin bearbetas tankar och känslor med målet att du ska upptäcka din egen kraft, hitta nya sätt att förhålla dig till det som sker i ditt liv och bli mer lyhörd inför vad du behöver och känner. Jag arbetar utifrån ett holistiskt och existentiellt synsätt, där kropp, själ, tankar och känslor hänger ihop. Medvetenhet om varför saker och ting sker är lika viktigt för att må bra som att känna meningsfullhet och syfte i tillvaron. I samtalet utgår vi från var du befinner dig just nu; hur du har det i dag, hur det ser ut runtomkring dig och hur du vill ha det i framtiden. Min utgångspunkt att vi alla påverkas av händelser och relationer här och nu men också från tidigare i livet. Utöver samtalsterapi kan en session innehålla verktyg som avslappningsövningar, guidade meditationer och träning på att uttrycka dina tankar och känslor. Hur sessionerna är utformade beror helt på var du befinner dig och vad du känner att du behöver. Dina behov är alltid i fokus.

Online och via telefon

Jag erbjuder samtalsterapi online via Skype och över telefon samt på min mottagning i Lund. Första introduktionssamtalet via Skype/telefon erbjuder jag till halva priset för att du ska få möjlighet att känna om samtalsterapi är något för dig. Jag erbjuder paketpriser vid köp av flera sessioner. De betalas vid ett och samma tillfälle och kan utnyttjas under ett års tid. Priser samtalsterapi: 30 min: 500 kr (introduktionspris 250 kr) 50 min: 800 kr (introduktionspris 400 kr) Paketpris tre sessioner (50 min): 2 250 kr Paketpris fem sessioner (50 min): 3 600 kr Paketpris tio sessioner (50 min): 6 800 kr

Pin It on Pinterest

Share This